Support

Välkommen till vår support-sektion. Här hittar du allt du behöver för att sköta din avtalshantering i Tagd på bästa sätt. Om du har några som helst frågor, så är det bara att mejla oss. Vi svarar vanligtbis inom 24h timmar på vardagar.

Snabbstartsguide

Steg 1: Importera avtal

  • Via e-post: Maila in dina avtal direkt till Tagd.
  • Från lagringsplats: Ladda upp avtal direkt från din hårddisk eller annan lagringsplats.
  • Från e-signeringstjänster: Använd automatiska kopplingar för att importera avtal som är e-signerade.

Alla dina uppladdade avtal kommer att finnas i Inboxen på Tagds startsida. Dessa avtal är obearbetade vid detta skede.

Steg 2: Registrera avtal

  • Gå till Inboxen på startsidan.
  • Välj det avtal du vill registrera.
  • Klicka på avtalet för att omdirigeras till sidan ‘Registrera avtal’.
  • Läs av och registrera all nyckeldata kopplade till avtalet.

Din information lagras på ett säkert och organiserat sätt för enkel framtida referens och uppföljning.

Steg 3: Hantera avtal

All insamlad data lagras och organiseras automatiskt på avtalskortet.

Navigera till avtalskortet för att se alla detaljer och uppgifter associerade med avtalet. Du hittar avtalet i avtalslistan och listan kan filtreras med hjälp av sökfunktionen.

Vid behov granska, lägg till eller justera informationen och uppgifter kopplade till avtalet på avtalskortet.

Nyckeldata på ett avtal kan också korrigeras på sidan ”Registrera avtalsdata”.

Fördelen med att göra korrigeringar från ”Registrera avtalsdata” sidan är att man då samtidigt har avtalet öppet som pdf-fil och enkelt kan kontrollera relevant data mot originaltexten.

Steg 4: Följ upp avtal

Arbetsuppgifter: Få arbetsuppgifter färgmarkerade och listade under ”Dina uppgifter” på Dashboardet när det är dags att utföra dem. Du kommer också att få mail när du har åtgärder att utföra i Tagd.

Filtrering och sök: Använd dessa funktioner för att snabbt hitta specifika avtal, se status och övervaka viktiga datum och åtaganden.

Följ dessa enkla steg för att börja dra nytta av Tagds avancerade och användarvänliga avtalshanteringssystem.

Detaljerade guider

Vanliga frågor

Ja data hanteras på ett säkert sätt inom Europa och det finns säkerhetsåtgärder implementerade i Tagd.

Mer information finns på https://tagd.ai/information-security-policy/ och https://tagd.ai/privacy-policy.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra säkerheten i Tagd och att använda säkerhetsrevisioner för att uppdatera hur vi arbetar.

Tagd uppdateras regelbundet och eventuell identifierade buggar åtgärdas. Vi försöker att genomföra uppdateringar efter kontorstid för att i möjligaste mån minska störningar i Tagd. I det fall en större uppdatering sker kommer Tagd att meddela alla kunder i god tid när detta kommer att ske.

Om du hittar en bugg eller vill föreslå förbättringar ber vi er att skicka ett mail till support@tagd.ai. Vi kommer då att åtgärda eventuella buggar skyndsamt och meddela er när det är gjort.

Förbättringsförslag är vi tacksamma för att erhålla och kommer att granskas och värderas av ett utvecklingsteam på Tagd och om det passar Tagds roadmap att inkluderas i utvecklingsarbetet. Vi kommer alltid att återkoppla till er så att ni förstår hur vi hanterar eventuella förslag.

Filer kan endast laddas upp under sektionen “Nytt avtal” där det är möjligt att antingen ladda upp avtalet genom att surfa och söka fram rätt fil på sin egen dator eller göra en drag and drop. Det finns en begränsning på 5 dokument i sänder. Varje dokument kommer att importeras separat.

Du behöver vara admin för att kunna se och processa dessa filer. Dessutom måste du vara admin i Verified för att detta ska kunna fungera.

Tjänsten är begränsad till att endast hantera PDF-filer.

När du registrerar avtalet registrerar du i avtalsrutan för tid inget alternativ valt. Fyll i en notering under beskrivning av avtal att avtalet upphör när någon av parterna valt att säga upp avtalet.

Du behöver vara admin för att kunna se och processa dessa filer.