Avtalshantering
Utvärdering

Nyfiken på statusen för din avtalshantering? Svara på 11 enkla frågor och få en ögonblicksbild av din organisations avtalshantering. Resultaten presenteras i en rapport tillsammans med förbättringsförslag.

Inledning

Detta är en övergripande självutvärdering som kommer att ge er en insikt i hur er avtalshantering fungerar jämfört med best practice och jämfört med andra organisationers avtalshantering. En effektiv avtalshantering skapar ordning och reda i organisationen och ger en rad fördelar som:

  • Förbättrad kostnadskontroll
  • Sparar värdefull tid
  • Minskar risker i verksamheten
  • Compliance
  • Ökar kvaliteten för din avtalshantering

Genom att göra utvärderingen kommer ni att få svar på hur ni presterar samtidigt som ni kommer att få en bättre förståelse för vad en effektiv avtalshantering innebär. Utvärderingen är uppdelad i tre områden med 3–5 underfrågor per område. Självutvärderingen omfattar tre avsnitt:

  1. Ledningens styrning och kontroll
  2. Riktlinjer
  3. Verktyg

Totalt är det 11 frågor som tar cirka 5 minuter att genomföra och när dessa är besvarade sammanställs en rapport i PDF-format med resultaten av utvärderingen. Svaren anger mognadsgrad hos er organisation och kan användas för att inleda projekt för att förbättra avtalshanteringen i företaget steg för steg.

Resultaten fördelas i en low-, medium- och high-skala och jämförelse sker med ett index för hur andra företag ligger till och anger hur andra företag löst sina problem. Många som är i början av att förbättra sin mognad bör inte avskräckas om resultaten är låga och i stället inse att många initiativ är genomförbara med rimliga ansträngningar. Exempelvis kan många IT-verktyg bidra till att man på kort tid och enkelt uppnår betydande förbättringar och vinster.